Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Η Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας συμμετέχει στην εκστρατεία για τη δωρεά του ομφάλιου λώρου


Ο Ομφάλιος λώρος είναι ζωή… Με τη δωρεά του δίδεται η ευκαιρία αποκαταστάσεως της υγείας συνανθρώπων μας που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες. Η δωρεά βλαστικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο έχει γίνει ο βασικός στόχος των εθελοντών της AVO ( Ένωση Νοσοκομειακών Εθελοντών Ιταλίας ) η οποία βρήκε συμπαραστάτη στο έργο της τη Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας  (GOdI). Πρόκειται για μια σημαντική αποστολή της GOdI  όπου έχει στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του κοινού και να δημιουργήσει συμμαχίες με άλλους συλλόγους και ομάδες που ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο.