Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016

To Donegal Country Museum παρουσιάζει την ιστορία των Τεκτόνων στον Α'ΠΠ


 To Donegal Country Museum (Ιρλανδία)  έχει οργανώσει γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο εκδήλωση-ομιλία με θέμα ΄΄ Ο Ελευθεροτεκτονισμός του  Donegal στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.


 Η εκδήλωση που βασίζεται στα αρχεία των Στοών της περιοχής αναφέρεται σε ιστορίες αδελφών που πολέμησαν στον Μεγάλο Πόλεμο. 

πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων