Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Η γνώμη των Γάλλων Τεκτόνων για το BREXIT


 Με αφορμή του BREXIT ζητήθηκε (από Γάλλο δημοσιογράφο) από τον Μεγάλο Διδάσκαλο της GODF  αδ. Daniel Keller  να σχολιάσει την εξέλιξη αυτή. Ο Μ.Δ δήλωσε ΄΄ σίγουρα το BREXIT δημιουργεί μια ανησυχία στην Ευρώπη. Έφερε τον διχασμό μέσα στην Βρετανική κοινωνία αλλά είναι και απόδειξη της αδυναμίας της Ε.Ε για μια εποικοδομητική πολιτική ΄΄


 Αντιθέτως , ο Μ.Δ της GLNF  (η οποία αναγνωρίζεται από την Ηνωμένη Μεγάλη Στοά της Αγγλίας) αδ. Jean Pierre Servel αρνήθηκε να κάνει οποιαδήποτε τοποθέτηση περί πολιτικών θεμάτων.