Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ


Η Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας ,έδωσε πριν από λίγες ημέρες στην δημοσιότητα ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με την δυναμικότητα της και την σύνθεση των Στοών της. Συγκεκριμένα για το 2016:

Ο αριθμός των μελών της  ανήλθε στους 58.525  (55.590 και 2935 γυναίκες.

1319 Στοές

Ρυθμός αύξησης Στοών 2,5%

Η Μέση ηλικία  είναι τα 59 χρόνια (56 το 2004)

Το 2016 πραγματοποιήθηκαν 2830 νέες μυήσεις , 440 εντάξεις από άλλες δυνάμεις και 233 επανένταξεις μελών.

Το 2016 υπήρξαν 2941 έξοδοι εκ των οποίων 1911 παραιτήσεις, 544 θάνατοι και 500 σε άδεια.


Η μέση ηλικία εισδοχής είναι τα 45 χρόνια

Πηγή: Ε.Π.Τ.Ε