Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

75 Χρόνια Τέκτονας


Οι αδελφοί της πολιτείας Βικτώρια της Αυστραλίας τίμησαν τον αδελφό Charlie Newal για τα 75 χρόνια συνεχούς προσφοράς του στην αδελφότητα.

Ο 97 χρονος αδελφός μυήθηκε στον Τεκτονισμό το 1942 σε ηλικία 22 ετών. Με την είσοδο της Ιαπωνίας στον πόλεμο κατατάχθηκε στην Βασιλική Αεροπορία ως ασυρματιστής. Διατέλεσε επί δύο συνεχόμενες θητείες Δήμαρχος στο χωριό Coodwin Retirement της πολιτείας.


Σήμερα παρά τα 97 του χρόνια παραμένει ενεργό μέλος της ΣτοάςMarnoo.

πηγή: Ε.Π.Τ.Ε