Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Εφημ. Μακεδονία 3-9-1966

Στο παρακάτω απόσπασμα παρουσιάζονται κάποιες μάλλον αναχρονιστικές απόψεις ότι κανείς οφείλει να είναι Ορθόδοξος και Συντηρητικός . Μια γεύση πως αντιμετωπίζονταν ο Τεκτονισμός πριν από λίγα χρόνια( μήπως ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο).