Παρασκευή, 7 Μαΐου 2010

Διεθνές Συνέδριο για την Ιστορία του Ελευθεροτεκτονισμού
Ανακοινώθηκε η πρόκληση για τη διεξαγωγή του Διεθνούς συνεδρίου για την Ιστορία του Ελευθεροτεκτονισμού που θα διεξαχθεί το Μάιο του 2011 στην Βιρτζίνια των Η.Π.Α. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη καθώς είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο θα γίνει εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.
Στο συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν σπουδαστές καθώς και όσοι ασχολούνται με την ιστορία του Ελευθεροτεκτονισμού. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να είναι εισηγητές θα πρέπει να στείλουν την πρόταση – εισήγηση τους (θέμα και περιγραφή αυτού σε κείμενο που δεν ξεπερνά τις 300 λέξεις) το αργότερο έως 30 Ιουνίου του 2010.
Να μια καλή ευκαιρία ο Ελληνικός Τεκτονισμός να κάνει έντονη την παρουσία του μέσω των πολύ αξιόλογων ερευνητών που διαθέτει.

Northern Networking Events Ltd.
Glenfnnan Suite, Braeview House
9/11 Braeview Place
East Kilbride, Glasgow, G74 3XH
Scotland, UK
Tel: +44 (0) 1355 244966
Fax: +44 (0) 1355 249959
Email:
ICHF@northernnetworking.co.uk
Conference web: www.ichfonline.org
Conference organiser’s web:
www.northernnetworking.co.uk