Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Η θέση της τεχνολογίας και της επιστήμης στον σύγχρονο ΕλευθεροτεκτονισμόΣτο λυκαυγές της αδελφότητας οι διδαχές, οι συμβολισμοί, οι θεωρήσεις αποτυπώνονταν στο πάτωμα των χώρων όπου συνευρίσκοντο οι αδελφοί. Οι νέοι μαθητές, υπό την επίβλεψη ενός έμπειρου <<μάστορα>> ήταν επιφορτισμένοι με το καθήκον να σχεδιάζουν πριν από κάθε συνεδρία τους συμβολισμούς στο χώμα και με το πέρας της συνάντησης να τα σβήνουν.
Με το πέρασμα των χρόνων και την ανάπτυξη της Τέχνης και της Επιστήμης σιγά σιγά αυτές οι τεχνικές αντικαταστάθηκαν από όμορφους πίνακες χάραξης σε καμβάδες, πολύτιμα χαλιά ως τάπητες, πίνακες κτλ.
Η συνέχεια όπως μπορείτε να αντιλήφθητε εύκολα ήταν και η εισαγωγή της νέας Τεχνολογίας στην ζωή των Ελευθεροτεκτόνων. Η χρήση του διαδικτύου όπου μας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, σε ψηφιακές βιβλιοθήκες , σε Πανεπιστήμια , Μουσεία κτλ επιτρέπει στον σύγχρονο Ελευθεροτέκτονα να διευρύνει το μαθησιακό του ορίζοντα βομβαρδίζοντας τον με τόνους πληροφοριών . Η συνετή αξιολόγηση και ορθολογική χρήση αυτών μόνον αρνητική δεν μπορεί να είναι.
Ακόμη τα νέα ηλεκτρονικά μηχανήματα, Η/Υ, Projectors κ.α, δίνουν τη δυνατότητα στους εισηγητές , μέσω της προβολής εικόνων, μουσικής, video, να δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που διεγείρει τις αισθήσεις.
Υπάρχουν ωστόσο και οι φωνές που αμφισβητούν τη χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών υποστηρίζοντας ότι εκφυλίζουν την αδελφότητα και αφαιρούν από τον Τεκτονισμό την αίγλη του παρελθόντος. Πιθανως κάποιοι κινδυνεύουν να χάσουν την <<αυθεντία>> που κατείχαν σε εποχές όπου η πρόσβαση στην πληροφορία ήταν δύσκολη για τους πολλούς με αποτέλεσμα διαπιστώσεις και αποτελέσματα να μην είναι εύκολα συγκρίσιμα και επαληθεύσιμα.
Νομίζω ότι η ορθή χρήση κάθε <<εργαλείου>> μόνον θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει όχι μόνο στον Τεκτονισμό άλλα και σε κάθε τομέα της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Ας θυμηθούν οι μυημένοι ότι η σφύρα , αυτό το πολύτιμο εργαλείο όπου στα χέρια των έμπειρων αδελφών μας έδινε μορφή στον ακατέργαστο λίθο προκαλώντας των θαυμασμό όλων κάποτε έγινε το φονικό όπλο που στέρησε από τους Χειρώνακτες Τέκτονες το μεγάλο τους Διδάσκαλο.