Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Υποτροφία σε Μαθητές


Η Στοά AKAKIA 586 του WAYNESBORO των ΗΠΑ προσφέρει μια υποτροφία ύψους 1000$ στα παιδιά ή εγγόνια των αδελφών προκειμένου να διευκολυνθούν στις σπουδές τους.

Η υποτροφία θα δοθεί με ακαδημαϊκά αλλά και κοινωνικά κριτήρια .

Ο υπεύθυνος του προγράμματος αδ. Louis Barlup  δήλωσε ‘’Ο Τεκτονισμός πιστεύει ότι η εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για το μέλλον της Αμερικανικής κοινωνίας.. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να διευκολύνει αλλά και να δώσει κίνητρα στους νέους .’’