Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Τα νέα του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου Βασιλικής

 

Την Τετάρτη 2α Φεβρουαρίου, ο Μέγας Γραφεύς Ε συνοδευόμενος από τον Πρώτο Άρχοντα του Περιστυλίου " La France αρ. 58", παρέστη στην Σύνοδο του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου Βασιλικής Αψίδος της Ιρλανδίας, που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο.
 
Πριν από την Σύνοδο, παρεκάθησαν στο επίσημο γεύμα των Επαρχιακών Μεγάλων Προκαθημένων και των Μεγάλων Αξιωματικών.
 
Την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου ο Μέγας Γραφεύς Ε παρέστη στην σύνοδο Εγκαταστάσεως Αρχόντων και ενδύσεως Αξιωματικών του «Περιστυλίου του Μεγάλου  Προκαθημένου»  και παρεκάθησε στο Εορταστικό Δείπνο που ακολούθησε.
 
πηγή: http://www.royalarch.gr/Default.aspx?id=9