Τα νέα του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου Βασιλικής

 

Την Τετάρτη 2α Φεβρουαρίου, ο Μέγας Γραφεύς Ε συνοδευόμενος από τον Πρώτο Άρχοντα του Περιστυλίου " La France αρ. 58", παρέστη στην Σύνοδο του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου Βασιλικής Αψίδος της Ιρλανδίας, που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο.
 
Πριν από την Σύνοδο, παρεκάθησαν στο επίσημο γεύμα των Επαρχιακών Μεγάλων Προκαθημένων και των Μεγάλων Αξιωματικών.
 
Την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου ο Μέγας Γραφεύς Ε παρέστη στην σύνοδο Εγκαταστάσεως Αρχόντων και ενδύσεως Αξιωματικών του «Περιστυλίου του Μεγάλου  Προκαθημένου»  και παρεκάθησε στο Εορταστικό Δείπνο που ακολούθησε.
 
πηγή: http://www.royalarch.gr/Default.aspx?id=9
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot