Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Η Γέφυρα της Αναζήτησης

Η εργασία που ακολουθεί ανήκει σε αδελφό ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας επιτρέψει την δημοσίευσή της. 
Διαβάστε την. Αξίζει πραγματικά.