Η Γέφυρα της Αναζήτησης

Η εργασία που ακολουθεί ανήκει σε αδελφό ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να μας επιτρέψει την δημοσίευσή της. 
Διαβάστε την. Αξίζει πραγματικά.

Copyright © 2013 tektonismos.blogspot