Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Μεγάλη Στοά των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος Το  Σάββατο 19/12/2011 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Πειραιά η Γενική Συνέλευση της Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος και των Υπερποντίων Αυτής Στοών .

 Στη συνέλευση ,στην οποία προσήλθε πλήθος αδελφών , συμμετείχαν και αντιπροσωπείες από τις Μεγάλες Στοές των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Φιλανδίας , Ελβετίας και Togo καθώς και αντιπροσωπείες των Περιφερειακών Μεγάλων Στοών των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ισπανίας και της Γερμανίας.

 Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε η ένδυση των νέων Μεγάλων Αξιωματικών για την Περίοδο 2011-2012.

Να ευχηθούμε στους διορισθέντες αδελφούς καλή και δημιουργική θητεία.