Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Το Droit Humain

Το Droit Humain (Το Ανθρώπινο Δίκαιο) είναι ένα Διεθνές και Μικτό Τεκτονικό Τάγμα. Η καταγωγή του ανάγεται στα τέλη του 19ου αιώνα. Η πρώτη βελγική Στοά ιδρύθηκε το 1912. Περισσότερες από ογδόντα Στοές, ανά τη βελγική επικράτεια, είναι σήμερα οργανωμένες υπό την ονομασία Βελγική Ομοσπονδία του Droit Humain. Η Βελγική Ομοσπονδία εδρεύει στις Βρυξέλλες. Είναι αυτόνομη εντός του διεθνούς Τάγματος, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι.
Οι άνδρες και οι γυναίκες που είναι μέλη του «Droit Humain» επιθυμούν την ανάπτυξη του ατόμου και προσυπογράφουν τις αρχές της ελεύθερης έκφρασης καθώς και την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εργαζόμενοι από κοινού και ισότιμα, δεν κάνουν καμμία διάκριση χρώματος, φύλου ή γλώσσας. Αποδέχονται όλες τις πεποιθήσεις υπό την προϋπόθεση να μην είναι δογματικές αλλά ανεκτικές, με σεβασμό των άλλων.
 
Ουσιαστική  μέριμνα των συνεδριάσεων είναι η διαβούλευση σχετικά με τα μέσα πραγματοποίησης των τεκτονικών  ιδεωδών. Οι ανταλλαγές απόψεων γίνονται με μια ειδική μέθοδο. Βασισμένη πάνω στα τυπικά και τα σύμβολα, επιτρέπει την ενεργή ακρόαση της γνώμης του άλλου, αρκεί αυτή να διακατέχεται από ανοχή, να είναι σύμφωνη με τις αρχές της ελεύθερης αυτοεξέτασης και να είναι απαλλαγμένη προλήψεων.
 
Τα τυπικά της μυητικής μεθόδου ενθαρρύνουν την αυτογνωσία και δημιουργούν θετικό κλίμα εργασίας. Μια τέτοια μέθοδος δεν διδάσκει αλλά διαφωτίζει και αφυπνίζει, ενισχύει το πνεύμα και δημιουργεί συγκίνηση, δίνει ώθηση στον συλλογισμό και τον διαλογισμό.
 
Τα μέλη της βελγικής Ομοσπονδίας του Διεθνούς Μικτού Τεκτονικού Τάγματος "Le Droit Humain" είναι ευαίσθητα στους μεγάλους κοινωνικούς διαλόγους. Ομως, κατά κανόνα, η βελγική Ομοσπονδία δεν παίρνει μία και μοναδική θέση διότι ο τεκτονισμός καλλιεργεί την ποικιλότητα. Είναι ετερογένεια, πηγή πραγματικης ανοχής, Ελευθερίας Συνειδήσεως, Αδελφοσύνης, Ισότητας, μεταξύ ατόμων διαφορετικών απόψεων.
Η βελγική Ομοσπονδία επιθυμεί να βελτιώσει τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές δομές αλλά επαφίεται, για τον σκοπό αυτό, στις ατομικές πρωτοβουλίες των μελών της για την ακτινοβολία των αξιών της. Από την άποψη αυτή, διακρίνεται από τα πολιτικά κόμματα και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις.

πηγή: http://www.droit-humain.be/el/conv.htm