Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Παγκόσμια Διάσκεψη Κανονικών Μεγάλων Στοών
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η Ρουμανία θα είναι η χώρα που θα διοργανώσει το 2014 την 13η Παγκόσμια Διάσκεψη των Κανονικών Μεγάλων Στοών ενώ η 11η Διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις Ινδίες. Για το 2014 υποψήφιοι ήταν ακόμη το Βουκουρέστι  και η Αγία Πετρούπολη.