Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Ο Ανδρέας Ριζόπουλος μιλάει στο Wordwide Expemplification of Freemasonry για την συμβολή των Τεκτόνων στον αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία. της Ελλάδος