Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Το πολύ όμορφο κτήριο της Μεγάλης Στοάς της Ιαπωνίας