Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Δωρεά στο Δημοτικό σχολείο του Winnersh


Η Στοά Heather Lodge (Αγγλία) συγκέντρωσε και προσέφερε το ποσό των 600 λιρών στο Δημοτικό σχολείο του Winnersh, προκειμένου τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό της δράσεως του σχολείου.

Η Δ/ντρια του σχολείου δήλωσε ΄΄ αυτή η οικονομική ενίσχυση είναι πολύ σημαντική για εμάς διότι θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε τα προγράμματα που συμμετάσχουν τα παιδιά μας. ΄΄