Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Μεγάλη Συνέλευση της ΕΜΣΤΕ

Το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στον Ναυτικό Όμιλο Πειραιά η τριμηνιαία Μεγάλη Συνέλευση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.