Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Στοά Lancaster Masonic Lodge no 160 - Βράβευση 3 μελών
Μια ιδιαίτερη βραδιά ήταν αυτή της 30ης Αυγούστου για την Στοά Lancaster Masonic Lodge no 160 στο Texas των HΠΑ .

Ο Περ. Αναπλ. Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς του Texas απένειμε τρία βραβεία σε μέλη της Στοάς. Συγκεκριμένα στους αδελφούς Kenneth Neederman και Joe Ramlinson το βραβείο για τα 65 χρόνια προσφοράς στην αδελφότητα καθώς και στον αδελφό Rolly Rag για τα 50 χρόνια προσφοράς του.