Έρανος από τη Στοά Tottenham no 467
Καναδάς: Η Στοά Tottenham no 467 πραγματοποίησε στις 9 Σεπτεμβρίου τον ετήσιο έρανο για την ενίσχυση του Περιφερικού Κέντρου Υγείας Southlake , συγκεντρώνοντας το ποσό των 1000 δολαρίων. 

Copyright © 2013 tektonismos.blogspot