Συνομοσπονδία πέντε Γαλλικών Τεκτονικών Δυνάμεων για την αναμόρφωση του Γαλλικού Τεκτονισμού
Μετά από κοινή συνέντευξη τύπου , οι Μεγάλοι Διδάσκαλοι πέντε Γαλλικών Τεκτονικών Δυνάμεων ανακοίνωσαν την δημιουργία Συνομοσπονδίας δηλώνοντας ότι η ένωση των αδελφών μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικότερα για το κοινό καλό.

Οι Μεγάλες Στοές που συμμετάσχουν στην Συνομοσπονδία είναι :
Grande Loge de France, Grande Loge de l’Alliance Maçonnique de France, Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra, Loge Nationale Française et Grande Loge Indépendante de France

πηγή - Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot