Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Συνεργασία του Ελληνικού Πρακτορείου Τεκτονικών Ειδήσεων με την Grand Masonic Orient of IrelandΚατόπιν επικοινωνίας ο Μεγάλος Διδάσκαλος της Grand Masonic Orient of Ireland ,αδ Eduard Schmidt-Zorner, παρείχε στο Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων την εξουσιοδότηση για αναδημοσιεύση  ειδήσεων και κειμένων της GMOIRL στην Ελλάδα.