Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος στο πλευρό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων




Το Τεκτονικό Ίδρυμα βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων ,όπου έχουν καταχωρηθεί δεκάδες Τέκτονες μαζί με τα μέλη των οικογενειών των ως δωρητές οργάνων.
Οι Τέκτονες έρχονται αρωγοί στην προσπάθεια γεφυρώσεως του τεράστιου χάσματος μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως των οργάνων.
Πιστεύοντας ότι αυτή ή εθελοντική προσφορά, που χαρίζει ζωή σε συνανθρώπους μας, πρέπει να καταστεί πιά κοινή συνείδηση όλων μας και να πυκνώσουμε τις τάξεις των Δωρητών.

Πηγή: http://www.grandlodge.gr/