Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Οι Τέκτονες στην Ακρόπολη


Η τελευταία δημόσια διαδήλωση με Τεκτονική περιβολή  στην Ακρόπολη το 1923 για την Μικρασιατική Καταστροφή.
Πηγή: Από τον αδελφό - ερευνητή- και φίλο Δημοσθένη Δ.