Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2014

Εγκύκλιος της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος με τις θέσεις της για τα όσα συμβαίνουν στον Ελληνικό Τεκτονικό χώρο


(Σημ blog: Στις  28/2/2014 η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος εξέδωσε εγκύκλιο όπου παραθέτει τις θέσεις της σχετικά με όσα συμβαίνουν στον Ελληνικό Τεκτονικό χώρο.)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 03/ (Κ) 28.02.2014 ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΗΜΩΝ Σ.Σ.Στ.\Στ.\

ΘΕΜΑ : ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓ.. ΣΤ.. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

'' Φιλτ.·. Αδ.·.Σεβάσμιε,

Η Μ. Σ.Τ.Ε. ως μόνος Νομοθέτης και διευθέτης των υπό την Αιγίδα της Σ.\ Στοών, Τάξεων και Τύπων της Υόρκης, έχει μεταξύ των άλλων και αυξημένη υποχρέωση αντικειμενικής και επισήμου ενημερώσεως των μελών της δι' όσα θέματα δημιουργούνται στον εν γένει Τεκτονικό χώρο και άπτονται αυτής.

Η Μ. Σ.Τ.Ε., ως εγγυήτρια της σταθερότητας και νομιμότητας δεν έχει εμπλακεί ποτέ ούτε πρόκειται να εμπλακεί σε θέματα που αφορούν στην Διοίκηση άλλων ανεξαρτήτων προς αυτήν Τεκτονικών Τύπων, ούτε προτίθεται να εμπλακεί στην επίλυση εσωτερικών διαφορών ή της διοικήσεως άλλων Δυνάμεων, ούτε να αποφανθεί για τα νομικά ζητήματα, τα οποία κάθε πλευρά επικαλείται, αφού αυτά είναι πλέον αρμοδιότητος της Δικαιοσύνης.

Σειρά τέτοιων αποφάσεων οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στην Μ. Σ.Τ.Ε., ως και μεταγενέστεροι ισχυρισμοί και ενέργειες δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες και αμφισβητήσεις, ασάφειες και αντιδικίες, οι οποίες δεν συνάδουν προς το πνεύμα της ενότητος και της αγάπης μεταξύ των τεκτόνων. Όλα αυτά μας υποχρεώνουν να δηλώσουμε ότι το Συμβούλιο της Μ. Σ.Τ.Ε. ,ως μοναδικός εγγυητής των αρχών και αξιών που πρεσβεύει η αδελφότητά μας, θεωρεί ότι η διευθέτηση των όσων σήμερον συντελούνται εκτός των χώρων της Μ. Σ.Τ.Ε., είναι αποκλειστική υποχρέωση και καθήκον των εμπλεκομένων ηγητόρων τους.

Η Μ. Σ.Τ.Ε. ,δεν προτίθεται να αναλάβει ρόλο διαιτητού ή δικαστού, ούτε να εμπλακεί στις παραπάνω διαφορές καθ' οιονδήποτε τρόπο.

Η Μ. Σ.Τ.Ε. ,πιστή στον θεσμικό της ρόλο ως στυλοβάτου του εν Ελλάδι Ελευθεροτεκτονισμού και ως μοναδικός αυθεντικός εκφραστής του Ελευθεροτεκτονισμού παγκοσμίως, αναμένει την πέραν πάσης αμφισβητήσεως λύση των ανωτέρω διαφορών και έως τότε θα εύχεται να πρυτανεύσει η σύνεση, η μετριοπάθεια και το αδελφικό πνεύμα.΄΄