Τρίτη, 4 Μαρτίου 2014

Η δωρεά ενός τέκτονα και η μη αξιοποίησή της (Καπναποθήκες Ηλιού)

(Αναδημοσιεύουμε από το πολύ καλό blog http://tektonesagriniou.blogspot.gr/)

Είναι γνωστό το θέμα με την διαχείριση των καπναποθηκών Αγρινίου και την διαθήκη του τέκτονα αδελφού Ηλία Ηλιού. Σύμφωνα με την τελευταία επιθυμία του δωρητή το κτίριο δωρείται προκειμένου να χρησιμεύσει ως ορφανοτροφείο. Παρόλα αυτά , πάνω από 50 έτη αργότερα , σαφής λύση δεν έχει βρεθεί.

Είναι άξια ανάγνωσης τμήματα της διαθήκης του Ηλιού :

Για τον τεκτονισμό

"Υπέρ του Τεκτονισμού εις τον οποίον οφείλων την δύναμιν της εργασίας, την καταπολέμησιν των παθών μου και την ακατανίκητον τάσιν να μην αδικώ ποτέ κανένα και να πράττω όση μοι δύναμις πάντοτε το καλόν. Παρακαλώ τους τέκτονας να μου συγχωρήσι την υπεριφάνειαν ταύτην. Το εξομολογούμαι όμως εδώ, οπόταν να γίνη γνωστόν μόνον όταν δεν θα υπάρχω πλέον εις την ζωήν, δια να εκφράσω την ευγνωμοσύνην μου προς τον τεκτονισμόν"

Για την χρήση του κτιρίου 

«Μετά τον θάνατον της συζύγου μου η ακίνητης περιουσία μου επιθυμώ όπως χρησιμεύση δια την ίδρυσιν και συντήρησιν εν Αγρινίω Ορφανοτροφείου, προς διατροφήν και εκπαίδευσιν απόρων ορφανών, ομογενών και προσφύγων άνευ διακρίσεως, εκ της περιφερείας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ίνα δυνηθώσι και καταστώσι ταύται πολίται χρήσιμοι εις την κοινωνίαν. Ευχήν εκφράζω όπως το προς τούτον κτήριον αναγερθή εις το οικόπεδό μου, ένθα ο σημερινός ανθόκηπος. Ελπίζω κα εύχομαι όπως το παράδειγμά μου ακολουθήσωσι και άλλοι προς ενίσχυσιν του Ιδρύματος. Εγώ προσωπικώς λυπούμαι ιδιαιτέρως διότι τα οικονομικά μου δεν μου επέτρεψαν την ίδρυσιν τούτου εν ζωή. Μου μένει όμως η παρηγορία ότι θα συντελέσω εις την λειτουργίαν του έστω και μετά θάνατον».Σχετικά με την διοίκηση του Ιδρύματος

Ο ίδιος ο Η. Ηλιού έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και για την διοίκηση του ιδρύματος. Σύμφωνα με τη διαθήκη του το ίδρυμα θα διοικούσε επιτροπή αποτελούμενη απ’ τον :
- εκάστοτε δήμαρχο Αγρινίου
- τον πρόεδρο Πρωτοδικών
- τον Εισαγγελέα
- τον διευθυντή του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας

και

- "ενός εισέτι μέλους υποδεικνυόμενου κατά τετραετίαν υπό της εν Αγρινίω Τεκτονικής Στοάς».

Στο πρώτο Δ.Σ. θα μετείχαν και δύο προσωπικοί φίλοι του Ηλιού ισοβίως, η αναπλήρωση των οποίων θα γινόταν επίσης με υπόδειξη της Τεκτονικής Στοάς Αγρινίου.


Πάνω από μισός αιώνας έχει περάσει. Ποιά η θέση της απερχόμενης δημοτικής αρχής και ποιά αυτή των υποψηφίων δημάρχων ;

πηγη: tektonesagriniou.blogspot.gr