Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Μια σταγόνα Τεκτονικής Ιστορίας #3



 

 
 
Από τις 254 κομητείες της πολιτείας του  Τέξας, 102 έχουν  ονόματα Ελευθεροτεκτόνων . Ανάμεσά τους είναι αυτά των Stephen F. Austin, Robert Emmett, Bledsoe Baylor, James Bowie, David Crockett, George M. Dallas, Rev. John B. Denton, Jack Hays, Sam Houston, Anson Jones, Mirabeau B. Lamar, James Madison, Pat Neff, James K. Polk, Sam Ross, Adolphus Sterne, Edward H. Tarrant, William B. Travis, and George Washington.