Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

5η Πανελληνία Συνάντηση Νεαρών Τεκτόνων - ΜΜΣτΕ


Το θέμα της 5ης Πανελληνίας Συναντήσεως Νεαρών Τεκτόνων είναι:


Τεκτονισμός: η διέγερση των συναισθημάτων που προέρχονται, αλλά και οδηγούν στην Τέχνη, τη Φαντασία και τη Μύηση.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 χ\ κ\ θα λάβει χώρα συνάντηση όλων των Νεαρών Τεκτόνων, προκειμένου να συζητηθούν ελεύθερα, σε λευκό περιβάλλον, τα προβλήματά τους και να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους.Το υπόλοιπο πρόγραμμα έχει ως ακολούθως :ΣΑΒΒΑΤΟ 22 Μαρτίου 2014 χ\ κ\ - ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

09:30’ Προσέλευσις

10:00’ Έναρξις Συνεδρίου

10:30’-13:00’ Παρουσίασις θεμάτων

13:00’-14:30’ Διάλλειμα - Καφές

14:30’-16:00’ Παρουσίασις θεμάτων

16:00’-17:00’ Ελεύθερη συζήτησις


  
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Μαρτίου 2014 χ\ κ\

Επίσημη πανηγυρική Τελετή κλεισίματος Εργασιών

10:00’-14:00’ Εργασίες εις Α’ Συμβ\ Βαθμ\ υπό του Μεγ\ Συμβ\ της

Μεγ\ Μικτ\ Στοάς της Ελλάδος.

· Συμπεράσματα Συνεδρίου

· Ανακήρυξις Επιτίμων Μελών

· Καλλιτεχνικό δρώμενο

· Δρώμενο Λυκιδέων

· Ενωτική Άλυσος

· Κλείσιμο Εργασιών

15:00’ Συνεστίασις – Ποτήριον Αγάπης.


πηγή: http://tekton33.blogspot.gr