Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Η Μεγάλη Ανατολή της Ολλανδίας διακόπτει τις σχέσεις της με την GLNF


Στις 16 Δεκεμβρίου ο Μεγ. Γραμματέας της Μεγάλης Ανατολής της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται προσωρινά οι σχέσεις με την Εθνική Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας (GLNF).
Μετά την συνάντηση της 18 Ιουνίου μεταξύ των δύο Μεγάλων Στοών οι Ολλανδοί είχαν προσφερθεί να βοηθήσουν στην επίλυση των διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων φατριών της GLNF.
Η απόφαση αυτή της Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν ότι τα τελευταία γεγονότα δυσφημούν τον Τεκτονισμό όχι μόνο στη Γαλλία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 
πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων