Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Κινητοποίηση της Uni2R


Η ομάδα Uni2R έχει εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να πάει μεγάλη  Γενική Συνέλευση της 4ης Φεβρουαρίου της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας με συγκεκριμένες προτάσεις αλλά και με τον κόσμο ενημερωμένο.
Η κίνηση Uni2R θέτει ως βασική αρχή το <<όχι στην διάσπαση , όχι στην συγκάλυψη>> . Η ομάδα αυτή έχει διατυπώσει δημοσίως ότι η σημερινή διοίκηση δεν μπορεί να διαχειριστεί την κρίση που έχει ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες στην GLNF.