Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2011

Αποκάλυψη του περιοδικού L'Express


Το Γαλλικό περιοδικό L’ Express συνεχίζει το αφιέρωμά στον Ελευθεροτεκτονισμό ανά περιφέρεια. Στο τεύχος του Δεκεμβρίου (7/12)ασχολήθηκε με την περιοχή της Κορσικής. Πέρα από την παρουσίαση των Στοών και των μελών τους το περιοδικό προχώρησε και στην δημοσίευση των ονομάτων των Σεβασμίων των Γραμματέων και των Θησαυροφυλάκων μαζί με την δ/νση κατοικίας τους και το επάγγελμά τους. 
Οι κύκλοι των Ελευθεροτεκτόνων αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο , δηλαδή η αποκάλυψη ονομάτων, δεν είναι κάτι νέο για τον Τύπο στη Γαλλία αλλά σίγουρα είναι αναχρονιστικό.