Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

Καλύτερα πεθαμένοι παρά να μας εξετάζουν Μασόνοι!!!!!!!!!!!


Παρακολουθήστε τον Πρωτοπρεσβύτερο Νικόλαο Μανώλη (πηγή: http://www.katanixis.blogspot.gr) σε ομιλία του σχετικά με το Ρόταρυ και την ταύτισή του με την Μασονία. Σε κάποιο σημείο της ομιλίας του (03:35 ) αναφέρει σχετικά με την παροχή δωρεάν υπηρεσιών υγείας από Ροταριανούς  <<..καλύτερα πεθαμένοι παρά να μας εξετάζουν οι Μασόνοι>>.

Οι τοποθετήσεις αυτές  νομίζουμε ότι είναι τουλάχιστον  άστοχες όταν στην Ελλάδα του 2013 , σε μια περίοδο δύσκολη για τον δοκιμαζόμενο ελληνικό λαό, όπου όλοι προσπαθούν (ή θα έπρεπε να προσπαθούν) να προσφέρουν λίγη ανακούφιση στο συνάνθρωπό τους , να υπάρχουν τέτοιες ακραίες θέσεις οι οποίες οδηγούν στο φανατισμό και δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα.