Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

Ύπατα Συμβούλια


Τον τελευταίο καιρό έχουμε δεχθεί αρκετά μηνύματα από μη Τέκτονες αλλά και νεομυηθέντες οι οποίοι εκφράζουν την απορία τους σχετικά με τα Ύπατα Συμβούλια που λειτουργούν στην Ελλάδα . 

Θα θέλαμε λοιπόν να ενημερώσουμε , προς αποφυγή συγχύσεως ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λειτουργούν τα εξής Ύπατα (που αφορούν αμιγή Τεκτονισμό) τα οποία είναι αυτόνομα και δεν έχουν σχέσεις μεταξύ τους (τουλάχιστον επίσημες).

Ύπατο Συμβούλιο της Ελλάδας του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (http://www.aasr.gr/supremeCouncil/gr/call.html) με Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη τον Κρατ. Αδ. ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ύπατο Συμβούλιο του 33ο δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (http://www.supremecouncilforgreece.gr/index.html#) με Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη τον Κρατ. Αδ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΜΑΛΑΚΗ.

Ύπατο Συμβούλιο του 33ο και Τελευταίου Βαθμού δια την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου (http://www.supreme-council.gr/main/news.html) με Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη τον Κρατ. Αδ. ΡΑΟΥΛ ΝΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ