Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Μεγάλη Στοά του Σήματος της Ελλάδος


Το Σάββατο, 12 Απριλίου 2014, έγινε στο Helsiniki η Μεγάλη Συνέλευση της «Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Φινλανδίας». Μετά από σχετική πρόσκληση, παρέστη ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς του Σήματος της ΕλλάδοςΣεβτ.Αδ. Αλέξανδρος-Ιωάννης Μπάσης. Παρέστη και ο Μέγας Διδάσκαλος της Εθνικής Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Ελβετίας, καθώς και αντιπροσωπείες από τηνΜεγάλη Στοά της Σουηδίας και την Μεγάλη Στοά του Σήματος της Εσθονίας. Τέλος, παρέστη από τηνΓερμανία (Περιφερειακή της Αγγλίας), ο Περιφερειακός Μέγας Διδάσκαλος του Σήματος.


Πηγή: http://www.markandmariner.gr/MarkGr/2014.html