Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Στα δικαστήρια έληξε ο εμφύλιος στην Μεγάλη Στοά της Ιρλανδίας


Δικαστήριο της Βορείου Ιρλανδίας απέρριψε αίτηση  για αποζημίωση που  αξίωναν αδελφοί μετά από αγωγή που είχαν καταθέσει  κατά της Μεγάλης Στοάς της Ιρλανδίας.

Συγκεκριμένα οι αδ. Brian Hood και ο πατέρας του αδ. Stewart Hood   προσέφυγαν στην δικαιοσύνη διότι τους είχε επιβληθεί από τη Μεγάλη Στοά αποκλεισμός από τις Τεκτονικές εργασίες λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους Αξιωματικούς της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς του  Antrim.

Οι ίδιοι υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι πέρα από το άδικο της ποινής το θέμα τους θα έπρεπε να λυθεί στο πλαίσιο της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς και όχι στην έδρα της Μεγάλης Στοάς στο Δουβλίνο.


Τελικά ο δικαστής κος Weatherup απέριψε τους ισχυρισμούς των δύο αδελφών δηλώνοντας ‘’  …Η επίλυση του θέματος από την Μεγάλη Στοά δεν συνιστά παράβιαση των δικαιωμάτων του κου Brian και Stewart Hood’’

πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων