Δράση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος για συλλογή παιχνιδιώνΞεκίνησε δράση της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος για συλλογή παιχνιδιών για τα παιδιά των τροφίμων των γυναικείων φυλακών Ελαιώνα Θήβας, μετά από ιδέα της Σεπτής Στοάς Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αρ.144 .

πηγή: Ελληνικό Πρακτορείο Τεκτονικών Ειδήσεων
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot