Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Μια σταγόνα Τεκτονικής Ιστορίας -ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΝ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΕφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 17-6-1956


ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΝ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ