Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Επίσκεψη στην Μ.Σ.τΣ της Φιλανδίας από αντιπροσωπεία της Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Ελλάδας


Το Σάββατο 18 Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε  στο Helsinki η Μεγάλη Συνέλευση της «Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Φινλανδίας». Μετά από σχετική πρόσκληση, παρέστη ο Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς του Σήματος, Σεβτ.Αδ. Α-Ι Μ, συνοδευόμενος υπό των Πσεβ.Αδ. Δ. Κ, ΠρΜΑ΄Επ, Πσεβ.Αδ. Δ. Μ, ΠρΜΑ΄Επ και Πσεβ.Αδ. Ι. Ρ., ΜΒ΄Επ. Παρέστησαν επίσης τρεις Μεγάλοι Διδάσκαλοι του Σήματος από την Ελβετία, την Εσθονία και την Γουινέα, καθώς και Αντιπροσωπείες από τις Μεγάλες Στοές του Σήματος της Βικτώρια και της Ακτής Ελεφαντοστού, και τις Μεγάλες Στοές της Σκωτίας και της Σουηδίας. 

Τέλος, παρέστη από την Γερμανία (Περιφερειακή της Αγγλίας), ο Περιφερειακός Μέγας Διδάσκαλος του Σήματος μετά του Αναπληρωτού του.


Πηγή: markandmariner.gr