Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

Ίδρυση Νέων Στοών: Τεκτονισμός του Α&ΑΣΤ στη Λάρισα και στη Θεσσαλονίκη

(Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα http://www.aasr-larisa.gr/)


Η Στοά ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ 138 ΛΑΡΙΣΑ…..


Την 15η Νοεμβρίου 2014, σε λαμπρή εορταστική τελετή, έλαβε χώρα η καθίδρυση δύο νέων Στοών της ΗμετέραςΜεγάλης Στοάς του Α.: & Α.:Σ.:Τ.: της Ελλάδος. Η εκδήλωση έλαβε χώρα, για λόγους ιστορικούς, πρακτικούς και κοινωνικούς, στην Θεσσαλονίκη, σε κατάλληλο Τεκτονικό χώρο. Ιδρύθηκαν η Στοά «ΜΑΚΕΔΩΝ» με αρ. 137 (στον κατάλογο Στοών του Σκωτικού τύπου της Ελλάδος), διάδοχος της παλαιάς μας Στοάς «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», με έδρα την Ανατολή Θεσσαλονίκης, από εξαιρετικούς αδελφούς, κατοίκους της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βορείου Ελλάδος, παλαιούς και νέους, με γνώσεις τεκτονικές και πολύ διάθεση εργασίας, και η Στοά «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ«, με αρ. 138, με έδρα την Ανατολή Λάρισας, από δραστήριους αδελφούς, κατοίκους της Θεσσαλίας και γενικότερα της κεντρικής Ελλάδος, νέους στην ηλικία αδελφούς, με εμπειρία όμως στον Σκωτικό Τύπο  και ζήλο για τον θεσμό.


Τις εργασίες παρακολούθησαν ευάριθμες αντιπροσωπείες των Στοών του Τάγματος, ένδοξοι και κραταιοί αδελφοί, μέλη της επιτροπής  εγκατάστασης και επισκέπτες, και ετίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόσθετος Μέγας Διδάσκαλος τηςΜεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Α&ΑΣΤ και ο επίτιμος Μεγάλος Διδάσκαλος και νυν Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης τουΥπάτου Συμβουλίου της Ελλάδος του Α&ΑΣΤ.

Μετά το πέρας των τυπικών εργασιών, πλείστοι όσοι αδελφοί, διαφόρων βαθμών και αξιωμάτων, εξέφρασαν την χαρά τους για την εξέλιξη αυτή και την ικανοποίησή τους από την διοργάνωση των τελετών και της όλης εκδήλωσης, αλλά και για την συνεχιζόμενη αλματώδη εξέλιξη του Τάγματος του Α.: & Α.:Σ.:Τ.: της Ελλάδας στην ημεδαπή, όπως αντίστοιχα διευρύνεται και εμβαθύνει η παρουσία και επιρροή του στον Διεθνή χώρο του Σκωτικού Τύπου, με τις εντεύθεν ευεργετικές για το Έθνος και την κοινωνία μας συνέπειες.

Ακολούθησε τεκτονικό συμπόσιο, με λιτά μεν εδέσματα από την τοπική κουζίνα,  ιδιαίτερη δε θέρμη και αδελφική αγάπη, με προπόσεις που έγιναν κατά τα συνηθιζόμενα στις Τεκτονικές εκδηλώσεις του Σκωτικού Τύπου από τον και επίτιμο Μεγάλο Διδάσκαλο υπέρ του Ελληνικού Έθνους, των αδελφών και των τεκτόνων εν γένει και των οικογενειών τους.

Σε φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα απήλθαν οι αδελφοί επισκέπτες, υποσχόμενοι συνδρομή και συχνές παρουσίες στους αδελφούς των νέων Στοών, ευχόμενοι εξέλιξη τους, σε αριθμό και σε ποιότητα Τεκτονικού Έργου.

Για την Μεγάλη Στοά

Ο Μέγας Γραμματέας