Σάββατο, 25 Απριλίου 2015

Marc Henry ( Μέγας Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς της Γαλλίας) - Είμαστε αφοσιωμένοι μόνο στην Τέχνη

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο ο Μεγ. Διδάσκαλος της GLDF Marcc Henry  για το τι  διαφοροποιεί τη Μεγάλη Στοά της Γαλλίας  από την Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας απάντησε 

΄΄ εμείς , είμαστε αφοσιωμένοι μόνο στην άσκηση της Τεκτονικής Τέχνης ενώ στη Μεγάλη Ανατολή κάνουν ταυτόχρονα και πολιτική. Κι εμείς ασχολούμαστε με τα κοινά αλλά έξω από τις Στοές. Εκτός εάν πιστεύουμε ότι κινδυνεύει η Δημοκρατία ΄΄