Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Με ποσοστό 99,3 % επαναξελέγη ο Rene Doux Μεγάλος Διδάσκαλος της GLTSO

O αδ. Rene Doux

Με ποσοστό 99,3 % επανεξελέγεη Μεγάλος Διδάσκαλος της  Μεγάλης Συμβολικής Στοάς της Γαλλίας ( OPERA) ο αδ. Rene Doux. Από του 300 εκλέκτορες  μόνον 2 είχαν διαφορετική γνώμη. 


Για μια ακόμη φορά οι εργασίες της  GLTSO φιλοξενήθηκαν στις στο Τεκτονικό Μέγαρο της  GLNF κάτι που δείχνει την φιλική σχέση που υπάρχει απέναντι στις δύο Τεκτονικές Δυνάμεις της Γαλλίας .