Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

LE DROIT HUMAIN -19ο τακτικό ετήσιο Εθνικό Συνέδριο


Στις 15 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Στέγη της Ελληνικής Ομοσπονδίας το 19ο τακτικό ετήσιο Εθνικό Συνέδριο (μετά τα γεγονότα του 1996). Σε ατμόσφαιρα ιδιαίτερης ηρεμίας, αρμονίας κι αδελφωσύνης, έγινε αναλυτική ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου, την Κραταιοτάτη Μεγάλη Διοικητή καί την Πρόεδρο του Εθνικού Αρείου Πάγου. Παρουσιάστηκαν, επίσης, επίσημα οι νέοι εγκεκριμένοι Γενικοί Κανονισμοί της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Στο τέλος των εργασιών, ψηφίστηκαν ομόφωνα καί εγκρίθηκαν ο διοικητικός καί ο οικονομικός απολογισμός καθώς καί ο προϋπολογισμός για το νέο έτος.


Πηγή: http://www.droit-humain.gr/