Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Δελτίο Τύπου της Μεγάλης Στοάς του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος

 Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2015  πραγματοποιήθηκε στο Τεκτονικό κτίριο των Αθηνών, η εγκατάσταση του υπό τον Πρόσθετον Μεγάλον Διδάσκαλον νέου Συμβουλίου Αξιωματικών της γαλλόφωνης Στοάς APOLLO υπ” αρ. 134, ιδρυθείσα το 1991 με αφορμή την επίσκεψιν και τις κοινές εργασίες με γάλλους αδελφούς της περιηγητικής ομάδας LEIBNITΖ.
Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν υπό τη σφύρα του Επιτίμου Μεγάλου Διδασκάλου Ιωάννη Βασιλείου, παρόντος του Μεγάλου Διδασκάλου Κωνσταντίνου Σαμπατακάκη, αξιωματούχων της Μεγάλης Στοάς, Σεβασμίων και πλήθους αδελφών .
Ο Προεδρεύων αναφέρθηκε συντόμως στο ιστορικό αυτής της ιδιαίτερης Στοάς και τη σπουδαιότητα του έργου της για τον Α.Α.Σ.Τ., τον διεθνή  και τον ελληνικό τεκτονισμό, παροτρύνοντας τους αδελφούς να συνεχίσουν να στηρίζουν το έργο της με την δράση και την παρουσία τους.
Μετά το πέρας της τελετής ακολούθησε ποτήριο αγάπης.
Η Μ. Γραμματεία