Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Η ΗΜΣτΑ έχασε την έφεση για την απαλλαγή της από την φορολόγηση


Το Ανώτατο Δικαστήριο της Αγγλίας επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση όπου ακύρωνε την φοροαπαλλαγή της Ηνωμένης Μεγάλης Στοάς της Αγγλίας.

Η ΗΜΣτΑ είχε ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση (2010) με τον ισχυρισμό ότι εκτός από φιλοσοφική δράση ασκεί και έντονο φιλανθρωπικό έργο κάτι το οποίο δικαιολογούσε την μέχρι σήμερα φοροαπαλλαγή της.


Το Ανώτατο Δικαστήριο απεφάνθη ότι ενώ η ΗΜΣτΑ έχει φιλανθρωπική και φιλοσοφική δράση ωστόσο έχει και άλλους σκοπούς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 132 περί φοροαπαλλαγής.