Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Τα νέα της Μεγάλης Στοάς του Σήματος της Ελλάδας


Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015 έγινε στην Αθήνα η τακτική Μεγάλη Συνέλευση της «Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελλάδος και των Υπερποντίων Αυτής Στοών». Κατά την Μεγάλη αυτή Συνέλευση εξελέγη ο Πσεβ.Αδ. Δ. Ι., ως Μέγας Διδάσκαλος για την επομένη διετία (Φεβρουάριος 2016 - Φεβρουάριος 2018), η Εγκατάσταση του οποίου θα γίνει την 13η Φεβρουαρίου 2016 στην Αθήνα. Έγινε, επίσης, η εκλογή του Μεγάλου Θησαυροφύλακος, του Ελεγκτού και του Αναπληρωτού Ελεγκτού για την επομένη τεκτονική περίοδο (Φεβρουάριος 2016-Φεβρουάριος 2017), ενώ ενεκρίθησαν ο οικονομικός απολογισμός τής παρελθούσης περιόδου και ο προϋπολογισμός τής επομένης.
***
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 έγινε στο Δουβλίνο η Μεγάλη Σύνοδος του «Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου της Βασιλικής Αψίδος της Ιρλανδίας». Κατόπιν προσκλήσεως, παρέστη ο Σεβτ.Αδ. Α.-Ι. Μ., Μέγας Διδάσκαλος της ημετέρας Μεγάλης Στοάς του Σήματος, συνοδευόμενος από τον Πσεβ.Αδ. Ι. Ρ., ΜΒ΄Επ. Εκτός από την ελληνική αντιπροσωπεία παρέστησαν αντιπροσωπείς από τα Μεγάλα Περιστύλια Βασιλικής Αψίδος της Ολλανδίας, τηςΓερμανίας και της Ισπανίας, καθώς και ο Μέγας ΔΙδάσκαλος του Σήματος της Ελβετίας. 
***
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 έγινε στο Winterthur της Ελβετίας η Μεγάλη Συνέλευση της «Εθνικής Μεγάλης Στοάς των Διδασκάλων Τεκτόνων του Σήματος της Ελβετίας». Μετά από σχετική πρόσκληση, παρέστη ο Σεβτ.Αδ. Α.-Ι. Μ., Μέγας Διδάσκαλος της ημετέρας Μεγάλης Στοάς του Σήματος, συνοδευόμενος από τον Β΄ΜΕπ, Πσεβ.Αδ. Ι.Ρ.. Παρέστησαν, επίσης, Μεγάλοι Διδάσκαλοι Μεγάλων Στοών Σήματος από την Φινλανδία, την Εσθονία, και το Τογκό. Τέλος, παρέστη και ο Εξοχώτατος και Ύπατος Μέγας Βασιλεύς του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου της Ιρλανδίας. 


Πηγή: http://www.markandmariner.gr/home.html