Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2016

Τα νέα του Μεγάλου Συμβουλίου των Ιπποτών Τεκτόνων της Ελλάδος


8 Ιαν. 2016
Στην προγραμματισμένη συνεδρία του Συμβουλίου Αλήθεια αρ. 96 εγκατεστάθη ο εκλεγμένος ΕΑ και ανεκηρύχθησαν οι Αξιωματικοί για το 2016.
Παρέστησαν όλοι οι Επαρχιακοί Μεγάλοι Αξιωματικοί.

22 Ιαν. 2016
Στην προγραμματισμένη συνεδρία του Συμβουλίου Ελευθερία αρ. 99 εγκατεστάθη ο εκλεγμένος ΕΑ και ανεκηρύχθησαν οι Αξιωματικοί για το 2016.
Παρέστησαν όλοι οι Επαρχιακοί Μεγάλοι Αξιωματικοί.

6 Φεβ. 2016
O Επαρχιακός Μέγας Προβλεπτής και ο Αναπληρωτής Επαρχιακός Μέγας Προβλεπτής ταξίδευσαν στην Ζάκυνθο και παρέστησαν στις εργασίες της εκ μεταθέσεως (συμφώνως προς τον Κανόνα 44) συνεδρίας του Συμβουλίου Amici Fedeli αρ. 106.
Λόγω δικαιολογημένης απουσίας του εκλεγμένου ΕΑ η εγκατάστασίς του ανεβλήθη. Εκ των εκλεγμένων για το 2016 Αξιωματικών ανεκηρύχθη-σαν κανονικώς όσοι ήσαν παρόντες.

Φεβ. 2016
Στο ξενοδοχείο Metropolitan των Αθηνών πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Σύνοδος του Μεγάλου Συμβουλίου Ιπποτών Τεκτόνων.

Το Μέγα Συμβούλιο άνοιξε ο Μέγας Αρχηγός Εξτ. Ευγ. Ιππότης Bernard V.A. Woods.

Ο Εξτ. Ευγ. Ιππ. Michael J. Ward, επί τιμή πρώην Μέγα Αρχηγός εκτέλεσε χρέη Μεγάλου Τελετάρχου, ο Πανεξ. Ευγ. Ιππ. Δημήτριο Κοντέση, Επαρχ. Μέγας Προβλεπτής Ελλάδος χρέη Μεγάλου Ιερέως και Λίαν Έξοχοι και Έξοχοι Ευγ. Ιππότες, μέλη της Επαρχίας Ελλάδος,  χρέη Μεγάλων Αξιωματικών.

Παρέστησαν ο Εξτ. Ετ. Archie McWatt πρώην Αναπληρωτής Πρώτος Μέγας Άρχων του Υπάτου Περιστυλίου ΒΑ της Σκωτίας συνοδευόμενος από τον Εξτ. Ετ. Hugh Edmont και τους Εξ. Ετ.Tom Strang and Robert Craig. Επίσης παρέστη ο Πρώτος Μέγας Άρχων του Υπάτου Μεγάλου Περιστυλίου ΒΑ του Ισραήλ Εξτ. Ετ. Dan Doron, προσκληθείς υπό του Εξτ. Μεγάλου Αρχηγού.

Ο Εξτ. Μέγας Αρχηγός εγκαθίδρυσε και αφιέρωσε το νέο Συμβούλιο Ιπποτών Τεκτόνων με το όνομα Temple of Jerusalem και αριθμό 109.

Η Έκτακτη Σύνοδος του Μεγάλου Συμβουλίου εκλείσθη και ο Εξτ. Μέγας Αρχηγός άνοιξε την εναρκτήριο σύνοδο του νέου Συμβουλίου. Εν συνεχεία παρέδωσε την έδρα στον Πανεξ. Ευγ. Ιππ. Δημήτρη Μάμα, Αναπλ. Επαρχ. Μεγάλο Προβλεπτή Ελλάδος, ο οποίος εγκατέστησε τον υποδειχθέντα Έξοχο Αρχηγό. Οι ιδρυτικοί αξιωματικοί ανεκηρύχθησαν και εγκατεστάθησαν κανονικώς.

Ο  Εξτ. Ευγ. Ιππ. Michael J. Ward εξελέγη Επίτιμον Μέλος του Συμβουλίου και ο Λίαν Εξ. Ευγ. Ιππ. William J. Brown, ΜΒΕ, Επαρχ. Μέγας Γραφεύς της Επαρχίας Ulster North εξελέγη Αντιπρόσωπος του Συμβουλίου στην Επιτροπή Γενικών Υποθέσεων.

Έξι υποψήφιοι προετάθησαν και εξελέγησαν για εισδοχή και ένας για υιοθεσία.

Ο  σάκκος της Αγαθοεργίας εδωρήθη στο Joseph Karmel Benevolent Fund.

Μετά το κλείσιμο του Συμβουλίου Temple of Jerusalem αρ. 109 περίπου 40 Ευγ. Ιππόται παρεκάθησαν στο εορταστικό γεύμα.

Το Συμβούλιο Temple of Jerusalem αρ. 109 έχει μέλη πολλών εθνικοτήτων και όλες οι εργασίες του θα γίνονται στην Αγγλική γλώσσα.


Πηγή: http://knight-masons.gr/