Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

Μεγάλη Έκθεση για τον Τεκτονισμό


Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας διοργανώνει για το διάστημα 12-24 Απριλίου του 2016 έκθεση σχετικά με  την ιστορία του Γαλλικού Τεκτονισμού.  Στην έκθεση θα παρουσιαστούν στο κοινό πάνω από 450 αντικείμενα και σπάνια έγγραφα σχετικά με την αδελφότητα στη Γαλλία.


Να σημειωθεί ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας διοργανώνει για πρώτη φορά μια έκθεση η οποία έχει να κάνει με τον Ελευθεροτεκτονισμό.