Γέμισαν οι Στήλες του Τεκτονικού Μεγάρου Ελευσίνας στις εργασίες της Συνόδου του 32


Οι παρακάτω φωτογραφίες προέρχονται από τις χθεσινές  εργασίες της Συνόδου του 32' στην Ελευσίνα. Περίπου 180 αδελφοί παρακολούθησαν την ομιλία του Ανθυπάτου Εμμ. Γερακιού.
Πλέον των Εργασιών του Υ.Σ συμμετέχουν ο Άρειος Πάγος Ναός του Σολομώντος Πειραιώς και Στοά Τελειοποιήσεως Ηρα.

Από τα Αθηναΐκά εργαστήρια οι Εύμολπος και Ευμολπίδες.
Πηγή: SR Herald
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot