Αναστέλλει τις συνδρομές το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου του Α.Α.Σ.Τ


 Το Ύπατο Συμβούλιο ανακοίνωσε , ότι λαμβάνοντας υπ όψιν το σύνολο της επικρατούσης οικονομικής καταστάσεως ΑΝΑΣΤΕΛΕΙ ΑΜΕΣΑ κάθε υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού για συνδρομή ή δια την αύξηση φωτός.
 Τα μόνα ποσά τα οποία ενθαρρύνει και προτρέπει το Ύπατο Συμβούλιο να καταβάλλονται κατά την ελευθέρα βεβαίως απόφαση των Αδελφών, είναι δωρεές προς την ευόδωση της αγαθοεργίας του Τεκτονικού Ιδρύματος Ελλάδος.
Copyright © 2013 tektonismos.blogspot