Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

Ο Υπ.'. Μεγ.'. Ταξ.'. κραταιότ.'. αδ.'. Λ. Λεφάκης, 33° εξέδωσε το κάτωθι Διάταγμα

Εν Κοιλ:. Ιλισσού, Αν:. Αθηνών τη 4η Φεβρουαρίου 2016
click στην εικόνα για μεγέθυνση

πηγή: http://www.supreme-council.gr/images/news/6204.jpg